top of page
Logo
Logo ONME Escena

Xiras

Achegamos valor aos teus espectáculos ofrecéndoche todos os servizos que necesites: Técnicos, Transporte, Xestión Administrativa, Asesoramento e Representación Legal,  Backliners,  Managers, Equipamento Técnico de apoio...

bottom of page