top of page
Logo
Logo ONME Escena

Equipos de sonido e iluminación

Infraestrutura

Levamos a cabo instalacións de sonorización e iluminación para todo tipo de postas en escena: teatros/auditorios, festivais, concertos indoor/outdoor e espacios singulares.

bottom of page