top of page
Logo
Xestión.png

Software de Gestión Ninox

Software de Xestión

Presentámosche o novo corazón para a túa organización. Co noso software, poderás dispoñer dun sistema centralizado, aloxado na nube e 100% personalizado, que é compatible con todos os sistemas operativos (incluídos iPadOs, IOS e Android) e que cumpre coa normativa GDPR.

“O Regulamento Xeral de Protección de Datos GDPR (Regulamento 2016/679) é un regulamento polo que o Parlamento Europeo, o Consello da Unión Europea e a Comisión Europea teñen a intención de reforzar e unificar a protección de datos para todos os individuos dentro da Unión Europea (UE)”

Ninox Dispositivos

¿Por qué precisas este software? 

 

Moi sinxelo. Cada día miles de persoas perden moito tempo en procesos de xestión “absurdos” que xeran lentitude nas súas tarefas. Solucionar este tipo de problemas adoita ser economicamente inviable ou de pouca rendibilidade. 

 

Con este software, nós analizaremos os procesos da túa empresa ou organización e programaremos todo tipo de automatismos e funcións, que non só aliviará o teu fluxo de traballo, senón que che abrirá un novo abanico de posibilidades que xerará ao teu persoal un ambiente de traballo máis fluído e limpo, que é directamente proporcional a menos erros e maior produtividade. 

 

Todo isto tradúcese nunha imaxe empresarial cara ao cliente, sólida e cunha velocidade, detalle e calidade de xestión á altura de grandes multinacionais.

Todo isto soa moi ben pero, ¿cal é o custo deste servizo?


O prezo pode variar dependendo das necesidades de cada compañía, pero aproximadamente a subscrición anual roldará o custo de contratación dun administrativo durante tan só un mes.

 

Interesante, ¿como levaría a cabo o proceso?


ONME como distribuidor autorizado de Ninox, que é o provedor do software base e dos servidores onde se almacenan os datos e programación, sería a empresa responsable de levar a cabo todo o proceso. 


En primeiro lugar realizamos un primeiro contacto para levar a cabo un estudo das necesidades requiridas pola túa organización. Unha vez  esquematizado o fluxo de traballo e os seus detalles, trasládase aos programadores, para comezar a programar o teu novo software. 

 

Durante a programación solicitamos información de procedementos para deixar os automatismos o máis adaptados posible. Así mesmo, mostramos periodicamente ao cliente os avances e funcionalidades que implementamos para que estea ao gusto do mesmo. Unha vez finalizado este proceso, o software queda operativo e danse de alta todos os usuarios contratados cos seus respectivos roles e limitacións de acceso para poder comezar a traballar.

 

¿Que pasa se xorde algunha incidencia no día a día?


O software realiza de forma automatizada copias de seguridade diarias e conta cun historial de cambios que rexistra todos as modificacións que se realizan na plataforma, e que usuario realízaos, tendo accesibilidade a un estado anterior, polo que en canto a perdas de datos refírese, non hai de que preocuparse. 

Cabe destacar que o servidor onde se aloxa a programación, simultaneamente, fai un  backup nun almacenamento desubicado por seguridade. 

En canto ao soporte técnico, ONME ofrece un servizo ininterrompido de solucións menores nun prazo de 24 horas mediante un reporte no propio software, con atención e soporte técnico remoto a toda España e Portugal.

 

¿Como o contrato?


Chamando ao número de teléfono [+34] 881 220 152 ou enviando un mail a ninox@onme.es

 

ONME Gestión Cultural S.L. é Partner Authorized de Ninox.

Ninox Partner
bottom of page